Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 5 [Phần 3]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 5 [Phần 3], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn một số giải pháp giúp học sinh giải toán qua mạng internet (violympic) ở trường tiểu học
 2. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học lớp 5 (năm 2021)
 3. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán
 4. Skkn một số biện pháp giúp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5
 5. Skkn dạy tiếng anh giao tiếp cho học sinh khối 5 qua tài liệu giáo dục địa phương (năm 2021)
 6. Skkn một số giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn lịch sử lớp 5
 7. Skkn rèn kĩ năng giải toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5
 8. Skkn tổ chức trò chơi trong tiết sinh hoạt tập thể lớp 5
 9. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ cho học sinh lớp 5
 10. skkn ứng dụng CNTT theo hướng sử dụng “ lược đồ động” và vận dụng các trò chơi học tập thiết kế trên powerpoint trong dạy môn địa lí lớp 5 tuổi
 11. skkn các biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 5 trường tiểu học
 12. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5
 13. Skkn lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 14. skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức
 15. skkn tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 5 dân tộc thiểu số qua tiết đọc thư viện
 16. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 17. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả
 18. skkn một số kinh nghiệm giảng dạy tiết an toàn giao thông đối với học sinh lớp 5
 19. skkn một số kinh nghiệm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 5
 20. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn lịch sử ở tiểu học
 21. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 22. skkn một số biện pháp phát triển phẩm chất cho học sinh lớp 5
 23. skkn một số giải pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 5 dân tộc thiểu số trường tiểu học
 24. skkn sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh ở môn khoa học lớp 5 trong trường tiểu học
 25. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 26. skkn một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh “chưa ngoan” ở lớp 5
 27. skkn một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh lớp 5
 28. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua môn đạo đức
 29. skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức
 30. skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn lịch sử lớp 5
 31. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học trưng vương
 32. skkn lồng ghép rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua các bài học đạo đức
 33. skkn phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh thông qua sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong môn khoa học lớp 5
 34. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5
 35. skkn sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh
 36. skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn địa lí lớp 5
 37. skkn một vài kinh nghiệm về sử dụng bản đồ bảng số liệu trong dạy học môn địa lí lớp 5
 38. skkn một số biện pháp nâng cao kĩ năng tự học cho học sinh lớp 5
 39. skkn một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5
 40. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong môn địa lí lớp 5
 41. skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN
 42. skkn lịch sử lớp 5 thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành theo hình thức tổ chức dạy học của mô hình VNEN
 43. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn lịch sử ở tiểu học
 44. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua môn đạo đức
 45. skkn dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5
 46. skkn vận dụng lý luận vào việc giải quyết một số tình huống sư phạm ở lớp 5 trường tiểu học hiền an
 47. skkn tích hợp biển đảo cho học sinh lớp 5
 48. skkn sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh ở môn khoa học lớp 5 trong trường tiểu học
 49. SKKN sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột” trong dạy học môn khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho học sinh lớp 5
 50. skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức
 51. skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn lịch sử lớp 5
 52. skkn nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
 53. skkn tăng cường các hoạt động dạy học trải nghiệm gắn với thực tế cuộc sống trong dạy môn khoa học lớp 4, 5
 54. skkn sử dụng phương pháp kể chuyện kết hợp thảo luận nhóm trong lịch sử 4 5
 55. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương cho học sinh lớp 5 trường tiểu học
 56. skkn một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh yếu lớp 5
 57. skkn dạy học môn toán lớp 5 thoát ly sách giáo khoa gắn với thực tế cuộc sống, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm
 58. skkn biện pháp giáo dục trẻ khuyết tật lớp 5 hoà nhập ở trường tiểu học
 59. skkn ứng dụngcông nghệ thông tin trong giảng dạy môn âm nhạc ở lớp 5
 60. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn tập làm văn
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng