Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 1 [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 1 [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn một số trò chơi học tập rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 1 là người dân tôc thiểu số
 2. skkn một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 3. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 – công nghệ giáo dục
 4. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh học lớp 1
 5. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 6. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1
 7. skkn một số biện pháp rèn chữ để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1
 8. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục
 9. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 CGD
 10. SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 11. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 đọc tốt
 12. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng việt ở lớp 1
 13. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1a
 14. Skkn kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp thu chậm ở lớp 1
 15. SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tích cực học môn âm nhạc
 16. skkn một vài biện pháp nâng cao chất lượng tiết học hát lớp 1
 17. skkn một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc
 18. Skkn thể dục lớp 1 các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 19. Skkn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 20. Skkn thể dục lớp 1 các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 21. SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 1 tạ bố cục trong vẽ tranh
 22. skkn phương pháp giúp HS lớp 1 vẽ hình tự tin, tạo bố cục thuận mắt trong bài vẽ tranh đề tài
 23. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn vẽ tranh môn mỹ thuật
 24. skkn biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng màu sắc thích hợp cho học sinh lớp 1
 25. SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng vẽ hình đơn giản cho học sinh lớp 1
 26. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn toán lớp 1
 27. Skkn một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1
 28. Skkn một số kinh nghiệm rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 1
 29. Skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 30. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao việc hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1
 31. Skkn biện pháp giúp học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 1
 32. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1
 33. skkn phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn đạo đức lớp 1
 34. skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp học tập phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1
 35. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn đạo đức
 36. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1
 37. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 qua một số môn học và HĐGD
 38. skkn Vận dụng phương pháp quan sát trong dạy học TNXH lớp 1
 39. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1a qua môn đạo đức
 40. skkn một số giải pháp bồi dưỡng đạo đức cho học sinh lớp 1
 41. skkn các biện pháp giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ ở lớp 1 học tập đạt hiệu quả hơn
 42. SKKN - Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1
 43. SKKN - Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Thủ công
 44. SKKN tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 45. skkn phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn đạo đức lớp 1
 46. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1
 47. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn thủ công
 48. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1
 49. skkn một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
 50. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao việc hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1
 51. Skkn chủ nhiệm dạy học sinh lớp 1 kĩ năng tự bảo vệ bản thân
 52. skkn chủ nhiệm “dạy học sinh lớp 1 kĩ năng tự bảo vệ bản thân
 53. skkn áp dụng phương pháp dạy học mới vào dạy học môn thủ công lớp 1 theo hướng linh hoạt lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức dạy học
 54. SKKN kĩ năng sống cho học sinh lớp 1
 55. skkn một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò lớp 1
 56. skkn một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán lớp 1
 57. skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy các biểu tượng hình học cho học sinh lớp 1
 58. skkn biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ
 59. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 CGD
 60. skkn kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp thu chậm ở lớp 1
 61. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 đọc tốt
 62. skkn đổi mới phương pháp dạy học về rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để nâng cao chất lượng “vở sạch chữ đẹp
 63. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1b giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 64. skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 65. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp
 66. Skkn một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc
 67. skkn một vài kinh nghiệm rèn thói quen mạnh dạn, tự tin biểu diễn bài hát cho học sinh lớp 1
 68. SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng vẽ hình đơn giản cho học sinh lớp 1
 69. Skkn giúp học sinh lớp 1 học tốt môn toán qua hoạt động trò chơi
 70. skkn tổ chức một số trò chơi toán học lớp 1 nhằm gây hứng thú cho học sinh học tập
 71. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng