Kho sáng kiến kinh nghiệm Chủ nhiệm cấp THCS (Skkn Chủ nhiệm lớp 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Chủ nhiệm cấp THCS (Skkn Chủ nhiệm lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 7
 2. Skkn một số giải pháp giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp tại thcs
 3. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoài giờ lên lớp
 4. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh thcs
 5. Skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong công tác chủ nhiệm thcs
 6. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp 6
 7. Skkn nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm qua tiết sinh hoạt lớp ở trường trung học cơ sở
 8. skkn tổ chức giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh
 9. skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong công tác chủ nhiệm thcs
 10. SKKN một số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 7
 11. Skkn nâng cao kết quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú thcs và thpt
 12. Skkn một số phương pháp hạn chế tình trạng chơi, nghiện game của học sinh thcs
 13. skkn học sinh cá biệt một số biện pháp và những kinh nghiệm giáo dục các em (lớp 8+9)
 14. skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt thcs
 15. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở
 16. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh thcs
 17. skkn một số giải pháp giúp giảm hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh
 18. skkn tạo hứng thú cho học sinh lớp chủ nhiệm trong giáo dục kĩ năng tự vệ
 19. skkn “một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn (thcs)
 20. skkn một số giải pháp giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp tại thcs
 21. skkn một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 7
 22. skkn một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm
 23. skkn một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS
 24. skkn một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp 8
 25. skkn một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì sĩ số chống bỏ học lớp 8
 26. SKKN cải tiến công tác chủ nhiệm thcs
 27. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS
 28. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm qua tiết sinh hoạt tập thể tại trường THCS
 29. skkn một số kinh nghiệm giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm ý thức bảo vệ môi trường
 30. skkn một số giải pháp rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn trong học tập cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua công tác giảng dạy và chủ nhiệm
 31. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh tại trường THCS
 32. skkn một số phương pháp nâng cao hiệu quả trong tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần lớp 7
 33. skkn một vài biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
 34. skkn một vài kinh nghiệm giải quyết các tình huống sư phạm thường gặp trong công tác chủ nhiệm lớp 6
 35. skkn Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS Lê Quý Đôn
 36. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh THCS thông qua các tình huống sư phạm
 37. skkn kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm thcs
 38. skkn một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm tại trường THCS
 39. SKKN một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ
 40. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập và giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS
 41. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh
 42. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6
 43. skkn một số biện pháp hạn chế học sinh nghỉ học của giáo viên chủ nhiệm
 44. skkn biện pháp duy trì sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm ở lớp có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số
 45. skkn chủ nhiệm thpt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 46. skkn một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở (lớp 6)
 47. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9
 48. SKKN đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong các hoạt động HĐNGLL cho học sinh lớp 9 ở trường THCS
 49. SKKN một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp THCS
 50. skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm
 51. skkn giáo viên chủ nhiệm lớp trong công việc rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh THCS
 52. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng văn hóa của học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THCSTHPT hà trung
 53. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt (lớp 8)
 54. Skkn Một Số Kinh Nghiệm Từ Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 55. skkn Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay
 56. skkn phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trường thcs
 57. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh
 58. Skkn tuyên tuyền phòng chống bạo lực học đường ở trường thcs
 59. Skkn tuyên truyền và giáo dục học sinh trung học cơ sở về chủ quyền biển đảo.
 60. Skkn tổ chức rèn kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 61. Skkn thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở.
 62. Skkn những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 7
 63. Skkn nâng cao kết quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú thcs và thpt
 64. Skkn nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm đối với học sinh trung học cơ sở
 65. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp 6
 66. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh thcs
 67. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh thcs
 68. Skkn một số giải pháp giúp giảm hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh
 69. Skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong công tác chủ nhiệm thcs
 70. Skkn một số giải pháp giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp tại thcs
 71. Skkn một số biện pháp trong việc duy trì sĩ số học sinh thcs
 72. Skkn một số biện pháp phối kết hợp nhằm nâng cao chất lượng đạo đức học sinh ở trường thcs
 73. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs
 74. Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt thcs
 75. Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 9
 76. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở
 77. Skkn một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì sĩ số-chống bỏ học lớp 8
 78. Skkn kinh nghiệm duy trì sĩ số trong công tác chủ nhiệm lớp 7
 79. Skkn học sinh cá biệt - một số biện pháp và những kinh nghiệm giáo dục các em (lớp 8+9)
 80. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoài giờ lên lớp
 81. Skkn cải tiến công tác chủ nhiệm thcs
 82. Skkn ” một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trường trung học cơ sở
 83. Skkn một số phương pháp hạn chế tình trạng chơi, nghiện game của học sinh thcs
 84. Skkn một số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 7
 85. Skkn một số kinh nghiệm xâ dựng quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực (thcs)
 86. Skkn một số kinh nghiệm về giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thị ở thcs
 87. Skkn một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp 8
 88. skkn kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học ở trường ptdtbt thcs trà don, huyện nam trà my, tỉnh quảng nam
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng