Download FCE Use Of English 1 - Virginia Evans (PDF Bản đẹp nhất)

FCE Use Of English 1

FCE Use of English được thiết kế để cung cấp toàn diện các điểm ngữ pháp, với các ví dụ và giải thích rõ ràng, cũng như các bài tập kích thích, phù hợp với người học ở trình độ thông thạo. Thực hành có hệ thống các thành ngữ, cụm động từ, giới từ, cụm từ và cách tạo từ được cung cấp thông qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cuốn sách cũng có thể được sử dụng cho học sinh đang chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge English: First (FCE) , cũng như các kỳ thi khác ở cùng cấp độ.

Download FCE Use Of English 1 - Student's Book 

Download FCE Use Of English 1 - Teacher's book 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng