Big TOEIC Practice 1200 Mới Nhất Năm 2021 (PDF + Audio)

Big TOEIC Practice 1200

Cuốn sách Big TOEIC Practice 1200 mới nhất năm 2021 gồm các bài thi thử thực tế và đã ghi lại các dạng bài thường gặp nhất trong TOEIC dựa trên kết quả phân tích dữ liệu lớn của 10 bài thi gần nhất trong nhiều năm. Sách bao gồm các dạng câu hỏi có độ khó cao và đưa ra chiến lược để áp dụng trong bài thi thực tế. 
LINK DOWNLOAD: TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng