[FREE] Kho bài giảng powerpoint tất cả các môn cấp THCS ( 1 link duy nhất)


Link tải:
 1. Âm Nhạc 6, 7, 8, 9
 2. Công Nghệ 6, 7, 8, 9
 3. Địa Lí 6, 7, 8, 9
 4. GDCD 6, 7, 8, 9
 5. Hóa Học 8, 9
 6. Lịch Sử 6, 7, 8, 9
 7. Mĩ Thuật 6, 7, 8, 9
 8. Ngữ Văn 6, 7, 8, 9
 9. Sinh Học 6, 7, 8, 9
 10. Tiếng Anh chương trình cũ 6, 7, 8, 9
 11. Tiếng Anh chương trình mới 6, 7, 8, 9
 12. Tin Học 6, 7, 8
 13. Toán Học 6, 7, 8, 9
 14. Vật Lí 6, 7, 8, 9

Previous Post Next Post