Bộ đề Ielts Writing task 2 - 2019 (80 đề) và gợi ý IDEA cho từng chủ đề

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Bộ đề Ielts Writing task 2 - 2019 (80 đề) và gợi ý IDEA cho từng chủ đề
📚 Tác giả: ST
📚 Pages: 51
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Bộ đề Ielts Writing task 2 - 2019 (80 đề) và gợi ý IDEA cho từng chủ đề.
Mời các bạn tải tài liệu Bộ đề Ielts Writing task 2 - 2019 (80 đề) và gợi ý IDEA cho từng chủ đề.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1jHzEM2kn8826aBEoJdp96o5rPV1zKEWu/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng