20 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học năm 2019 chuẩn cấu trúc của BGD (Có đáp án)

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: 20 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học năm 2019 chuẩn cấu trúc của BGD (Có đáp án)
📚 Tác giả: TYHH
📚 Pages: 103
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Tuyển tập 20 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học năm 2019 chuẩn cấu trúc của BGD (Có đáp án) giúp các bạn ôn luyện sát hơn với đề thi thật.
Mời các bạn tải tài liệu 20 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học năm 2019 chuẩn cấu trúc của BGD (Có đáp án).
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1_heWNF6vi_CJcYf5l3Ychp69BtEfa49D/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng