Đột phá 8+ môn Ngữ Văn kì thi THPT quốc gia

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Đột phá 8+ môn Ngữ Văn kì thi THPT quốc gia
📚 Tác giả: Ngô Quang Thiện
📚 Page: 366
📚 Nội dung chính:
Cấu trúc của cuốn sách bao gồm 4 chương
- Chương 1: Chuyên đề đọc hiểu tác phẩm văn học. Hệ thống đầy đủ kiến thức Ngữ văn của cả 3 lớp 10, 11 và 12.
+ Bài 1: Tìm hiểu một số thể loại Văn học dân gian
+ Bài 2: Tìm hiểu một số chủ đề Văn học Việt Nam thế kỉ X-XIX
+ Bài 3: Tìm hiểu một số tác phẩm Văn học hiện thực giai đoạn 1930 - 1945
+ Bài 4: Tìm hiểu một số tác phẩm thơ ca giai đoạn 1930 - 1945
+ Bài 5: Hướng dẫn Đọc hiểu một số tác phẩm Văn học giai đoạn 1945 - 1975
+ Bài 6: Hướng dẫn Đọc hiểu một số tác phẩm Văn học sau 1975.
- Chương 2: Làm quen với nghị luận văn học dạng đề liên kết như dạng đề so sánh văn học, dạng đề liên hệ văn học.
+ Phần 1: Dạng đề so sánh Văn học
+ Phần 2: Dạng đề liên hệ Văn học
- Chương 3: Chuyên đề đọc - hiểu, tác giả sẽ đưa ra hệ thống kiến thức trọng tâm và những lưu ý khi làm bài đọc - hiểu văn bản.
+ Phần 1: Một số lưu ý khi làm bài Đọc hiểu
+ Phần 2: Một số kiến thức trọng tâm
- Chương 4: Chuyên đề nghị luận xã hội. Tác giả cũng đưa ra hệ thống trọng tâm và những lưu ý khi làm bài nghị luận xã hội.
+ Phần 1: Một số lưu ý khi làm bài Nghị luận xã hội
+ Phần 2: Một số kiến thức trọng tâm.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://mshare.io/file/cS1ixtB[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng