NHỮNG CÂU HỎI VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO TỪ CÁC ĐỀ THAM KHẢO - CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2017-2018-2019

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: NHỮNG CÂU HỎI VD-VDC TỪ CÁC ĐỀ THAM KHẢO - CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2017-2018-2019
📚 Tác giả: Nguyễn Bảo Vương
📚 Page: 125
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Tổng hợp các câu trắc nghiệm vận dụng, vận dụng cao môn toán thi thpt quốc gia năm 2017-2018-2019 từ các đề tham khảo.
Mời các bạn tải tài liệu NHỮNG CÂU HỎI VD-VDC TỪ CÁC ĐỀ THAM KHẢO - CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2017-2018-2019.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1zuUki6fcDUTvkpBY7H3JP7dj0B5DDves/view?fbclid=IwAR2Ws_BQVxivyj19uKy8pqAxuCw4Md0sj_QLeVjusLxtFCUuJNyoLEFN6j4[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng