Intensive IELTS writing

- Book: Intensive IELTS writing
- Tác giả: New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute
- Số trang: 145
- Nội dung chính: Cuốn sách này cung cấp kiến thức bài học xây dựng bám theo đề thi ielts writing:
Chapter 1: Người học hiểu được cấu trúc bài thi IELTS Writing và tiêu chí chấm điểm cho một bài writing điểm tốt.
Chapter 2: Hướng dẫn các bước cơ bản viết một bài task 1 và task 2 hoàn chỉnh.
Chapter 3: Giới thiệu và phong cách viết trong bài thi writing task 1 và task 2 cũng như chỉ ra các lỗi sai mà các bạn thí sinh hay gặp phải khiến mất điểm đáng tiếc.
Chapter 4: Hệ thống cho các bạn các từ kết nối các đoạn văn với nhau để bài viết của bạn logic, có sự gắn kết xuyên suốt cả bài.
Chapter 5: Đây là những mẹo hướng dẫn cụ thể để đối phó với từng dạng bài trong cả IELTS Writing Task 1 và Task 2.
Chapter 6: Cuối cùng sẽ là tập hợp các bài mẫu IELTS Writing hay để bạn tham khảo.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://123link.dacsantraicaydalat.com/5JHVT2JI[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng