Bài tập - Kiểm tra - Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ - Có lời giải chi tiết

Giới Thiệu
- Tên tài liệu: Bài tập - Kiểm tra - Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ - Có lời giải chi tiết.
- Tác giả: ST
- Nội dung chính: Tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh chuyên đề Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ có lời giải chi tiết.
- Năm phát hành: ...
- Số trang: ...
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://mshare.io/file/1JnQQw[/linktai]
Previous Post Next Post