Bồi Dưỡng Học Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh - Nguyễn Kim Hiền

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Bồi Dưỡng Học Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh
📚 Tác giả: Nguyễn Kim Hiền
📚 Page: 161
📚 Nội dung chính:Nội dung sách Bồi Dưỡng Học Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh gồm 3 phần:
- Phần 1 - Hướng dẫn nội dung ôn tập: phần này gồm 9 chuyên đề trọng tâm trong chương trình tiếng anh THCS, mỗi chủ đề đều nhằm giúp các em nắm vựng các kiến thức, chủ điểm ngữ pháp quan trọng để luyện thi vào lớp 10 đại trà, kèm theo đó là các chủ đề nâng cao để các em luyện thi vào lớp 10 chuyên.
- Phần 2 - Một số đề luyện tập: gồm 16 đề thi tổng hợp các dạng bài tập dựa trên các đề thi của các địa phương, (chia thành 2 loại đề cơ bản và đề nâng cao) nhằm giúp các em luyện tập, nắm rõ cấu trúc đề thi, phương cách làm bài tập với các dạng cấu trúc ngữ pháp.
- Phần 3 - Đáp án và hướng dẫn giải: đưa ra đáp án chi tiết cho phần 1 và đề luyện tập ở phần 2.

Mời bạn tải tài liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1wnAuE1o9IHSRofX5Mdxrf-HVh6m5TDcL/view[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng