KỸ THUẬT SỬ DỤNG CASIO – VINACAL HỖ TRỢ GIẢI NHANH ĐỀ THI MÔN TOÁN 12


GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CASIO – VINACAL HỖ TRỢ GIẢI NHANH ĐỀ THI MÔN TOÁN 12
📚 Tác giả: ST
📚 Page: ...
📚 Nội dung chính:
Tài liệu trình bày 33 thủ thuật giải nhanh Toán 12 bằng máy tính Casio – Vinacal sau:
+ Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất
+ Bài 2. Tìm nhanh khoảng đồng biến – nghịch biến
+ Bài 3. Cực trị hàm số
+ Bài 4. Tiếp tuyến của hàm số
+ Bài 5. Giới hạn của hàm số
+ Bài 6. Tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Bài 7. Bài toán tương giao giữa hai đồ thị
+ Bài 8. Đạo hàm
+ Bài 9. Tìm số nghiêm phương trình – logarit (phần 1)
+ Bài 10. Tìm số nghiêm phương trình – logarit (phần 2)
+ Bài 11. Tìm số nghiêm phương trình mũ – logarit (phần 3)
+ Bài 12. Giải nhanh bất phương trình mũ – logarit (phần 1)
+ Bài 13. Giải nhanh bất phương trình mũ – logarit (phần 2)
+ Bài 14. Tìm số chữ số của một lũy thừa
+ Bài 15. Tính nhanh giá trị biểu thức mũ – logarit
+ Bài 16. Chứng minh tính đúng sai mệnh đề mũ – logarit
+ Bài 17. Tính nhanh bài toán có tham số mũ – logarit
+ Bài 18. Tìm nhanh nguyên hàm của hàm số
+ Bài 19. Tính nhanh tích phân xác định
+ Bài 20. Tính nhanh diện tích hình phẳng
+ Bài 21. Tính nhanh thể tích tròn xoay
+ Bài 22. Tính nhanh quãng đường vật chuyển động
+ Bài 23. Giải nhanh bài toán tích phân chống lại casio
+ Bài 24. Tính nhanh vị trí tương đối giữa đường – mặt
+ Bài 25. Tính nhanh khoảng cách trong không gian
+ Bài 26. Tìm hình chiếu vuông góc trong không gian
+ Bài 27. Tính nhanh thể tích chóp, diện tích tam giác
+ Bài 28. Tính nhanh góc giữa véctơ, đường và mặt
+ Bài 29. Tính nhanh các phép toán cơ bản số phức
+ Bài 30. Biểu diễn hình học của số phức
+ Bài 31. Quỹ tích điểm biểu diễn của số phức
+ Bài 32. Cực trị của số phức
+ Bài 33. Phương trình số phức
Mời các bạn tải tài liệu KỸ THUẬT SỬ DỤNG CASIO – VINACAL HỖ TRỢ GIẢI NHANH ĐỀ THI MÔN TOÁN 12.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1ioP2UbJPG1xFTh-QbYaqFXuovmWU4_If/view?fbclid=IwAR1Z97BSGXPiRCYskYt6qe62FXKjMhWxbSq_qW7boKF6YiAzB_mYYnKez-0[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng