Bài thi mẫu KET, PET theo format mới áp dụng từ tháng 1, 2020, bao gồm cả audio, answer sheet, answer key, handbook, vocabulary list

Tải Sách Bài thi mẫu KET, PET theo format mới áp dụng từ tháng 1, 2020, bao gồm cả audio, answer sheet, answer key, handbook, vocabulary list
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", sau đó kéo xuống dưới chọn"Click here continue" , chờ 7s => Ấn "Get Link"

                                                                                                                                  Nguồn: Trang Dang
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng