(PDF) Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng

Ưu điểm của cuốn sách Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng

  • Tích hợp 13 chủ đề quan trọng, chuyên sâu của dạng bài Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng dụng như: Nguyên hàm và tích phân các hàm số hữu tỉ, vô tỉ, siêu việt, ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể,…
  • Bổ sung kiến thức, các bài tập chuyên sâu Trắc Nghiệm Toán mới lạ 
  • Luyện tập hàng nghìn bài tập trọng tâm và phương pháp giải siêu chi tiết, dễ hiểu
  • Ôn thi cấp tốc, 100% trọng tâm kiến thức Nguyên Hàm - Tích Phân và Ứng dụng sát với đề thi thật.
Download sách: tại đây
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng