Ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2019 - Nguyễn Thị Chi


Cuốn sách "Ôn Tập Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2019" - Nguyễn Thị Chi gồm 2 phần:

Phần 1: 20 đề luyện tập, nội dung sát với đề thi minh họa của của Sở GD Hà Nội năm học 2019-2020
Phần 2: Đáp án
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", sau đó kéo xuống dưới chọn"Click here continue" , chờ 7s  => Ấn "Get Link"
Download Sách: Tại đây
Xem video hướng dẫn download:
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng