[FREE] 321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp


Tài liệu gồm 36 trang tuyển chọn 321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp, được phân dạng rất rõ ràng, phong phú. Bài tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Cuối tài liệu có bảng đáp án tất cả các bài tập.

TÓM TẮT NỘI DUNG
+ Loại 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
+ Loại 2. Phương trình bậc cao đối với sinx.
+ Loại 3. Phương trình bậc cao đối với cosx.
+ Loại 4. Phương trình bậc cao đối với sinx và cosx.
+ Loại 5. Phương trình bậc cao đối với tanx và cotx.
+ Loại 6. Phương trình đẳng cấp.
+ Loại 7. Phương trình dạng asinx + bcosx = c.
+ Loại 8. Phương trình đối xứng và phản đối xứng.
+ Loại 9. Phương trình lượng giác chứa ẩn ở mẫu.
+ Loại 10. Phương trình lượng giác có chứa tham số.
+ Loại 11. Một số dạng toán khác.
LINK TẢI:

Link dự phòng: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng