Chinh Phục Kỳ Thi THPT Môn Toán - Hình Học Không Gian Cổ Điển Và Phương Pháp Tọa Độ Không Gian


Cuốn sách "Chinh phục kỳ thi THPT môn Toán-Hình học không gian cổ điển và phương pháp tọa độ không gian" sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức cốt lõi đã học và đưa ra các phương pháp làm bài tập nhanh nhất với sự kết học kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay. Cuốn sách Hệ thống một cách chi tiết các dạng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo phân bổ hợp lý cả 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ngoài ra sách còn có các câu hỏi tăng cường và phát huy năng lực tư duy của học sinh hạn chế cách học tập máy móc rập khuôn.
Cuốn sách bao gồm các phần chính sau đây: 
Phần 1. Khối đa diện
 • Vấn đề 1. Khái niệm về khối đa diện 
 • Vấn đề 2. Phép biến hình trong không gian 
 • Vấn đề 3. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 
Phần 2. Góc và khoảng cách 
 • Vấn đề 1. Góc trong không gian 
 • Vấn đề 2. Khoảng cách trong không gian 
Phần 3. Thể tích khối đa diện 
Phần 4. Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu 
 • Vấn đề 1. Mặt nón - Hình nón - Khối nón 
 • Vấn đề 2. Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ 
Phần 5. Phương pháp tọa độ trong không gian 
 • Vấn đề 1. Hệ tọa độ trong không gian 
 • Vấn đề 2. Tích có hướng và ứng dụng 
 • Vấn đề 3. Viết phương trình mặt phẳng 
 • Vấn đề 4. Viết phương trình đường thẳng 
 • Vấn đề 5. Mặt cầu 
 • Vấn đề 6. Góc trong không gian 
 • Vấn đề 7. Bài toán tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước 
 • Vấn đề 8. Bài toán tìm tọa độ hình chiếu của một điểm trên đường thẳng, mặt phẳng 
 • Vấn đề 9. Bài toán về vị trí tương đối liên quan đến đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
Download: tại đây
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng