30 Bộ Đề Trắc Nghiệm Thi Vào Lớp 10 Năm 2018 Môn Tiếng Anh - Có đáp án


30 Bộ Đề Trắc Nghiệm Thi Vào Lớp 10 Năm 2018 Môn Tiếng Anh

Cuốn sách này được biên soạn theo đúng mức độ, cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách gồm 30 bộ câu hỏi trắc nghiệm được phân chia theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; nội dung nằm trong chương trình lớp 9
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", sau đó kéo xuống dưới chọn"Click here continue" , chờ 7s  => Ấn "Get Link"
Download Sách: Tại đây
Xem video hướng dẫn download:
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng