16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học

Nội dung sách 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm:

 • Phương pháp 1. Bảo toàn khối lượng 
 • Phương pháp 2. Tăng giảm khối lượng 
 • Phương pháp 3. Bảo toàn nguyên tố 
 • Phương pháp 4. Bảo toàn diện tích 
 • Phương pháp 5. Bảo toàn Electron 
 • Phương pháp 6. Phương pháp trung bình 
 • Phương pháp 7. Các dạng qui đổi 
 • Phương pháp 8. Phương pháp đường chéo 
 • Phương pháp 9. Phân tích hệ số 
 • Phương pháp 10. Sử dụng Phương trình ion thu gọn 
 • Phương pháp 11. Khảo sát đồ thị 
 • Phương pháp 12. Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2 
 • Phương pháp 13. Chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau 
 • Phương pháp 14. Mối quan hệ giữa các đại lượng 
 • Phương pháp 15. Chọn đại lượng thích hợp 
 • Phương pháp 16. Kĩ thuật phân tích, so sánh
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
Download: tại đây
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng