Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

📚 SPEAKING EXTRA - Cambridge

Speaking Extra by Cambridge collection is a highly recommendable resource book of multi-level skills activities designed for use with young learners (+16) or adults.

Over 50 easy-to-use photocopiable speaking activities.
Good motivation for students with meaningful lively tasks in realistic contexts.
LINK TẢI:
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY