Khóa học Pro S Tiếng Anh cô Vũ Mai Phương 2019Nội dung khóa học:
- Là khóa quan trọng trong toàn bộ chương trình Pro SAT.
- Toàn bộ kiến thức Tiếng Anh lớp 12
- Ôn tập kiến thức lớp 11
- Ôn tập kiến thức lớp 10
Đi kèm là các bài kiểm tra và file tài liệu dạng PDF có thể tải về được.
Danh sách bài học (click vào từng nội dung để tải tài liệu)
Chuyên đề 1: Ngữ pháp Tiếng Anh cho kì thi THPT Quốc Gia 2019
- Bài 1: Cấu tạo từ và từ loại (EV1000)
- Bài 2: Họ của từ
- Bài 3: Luyện tập cấu tạo từ và từ loại
- Bài 4: Chữa bài nâng cao về cấu tạo từ và từ loại
- Bài 5: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 6: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 7: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 8: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 9: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 10: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 11: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại
- Bài 12: Danh từ 1
- Bài 13: Danh từ 2
- Bài 14: Danh từ 3
- Bài 15: Luyện tập - Danh từ
- Bài 16: Luyện tập - Danh từ 2
- Bài 17: Luyện tập - Danh từ 3
- Bài 18: Luyện tập - Danh từ 4
- Bài 19: Luyện tập - Danh từ 5
- Bài 20: Luyện tập - Danh từ 6
- Bài 21: Thi online - Danh từ 1
- Bài 22: Thi online - Danh từ 2
- Bài 23: Thi online - Danh từ 3
- Bài 24: Tính từ 1
- Bài 25: Tính từ 2
- Bài 26: Tính từ 3
- Bài 27: Tính từ 4
- Bài 28: Luyện tập - Tính từ 1
- Bài 29: Luyện tập - Tính từ 2
- Bài 30: Luyện tập - Tính từ 3
- Bài 31: Luyện tập - Tính từ 4
- Bài 32: Thi online - Tính từ 1
- Bài 33: Thi online - Tính từ 2
- Bài 34: Thi online - Tính từ 3
- Bài 35: Trạng từ
- Bài 36: Chữa bài tập trạng từ
- Bài 37: Luyện tập - Trạng từ 1
- Bài 38: Luyện tập - Trạng từ 2
- Bài 39: Luyện tập - Trạng từ 3
- Bài 40: Luyện tập - Trạng từ 4
- Bài 41: Luyện tập - Trạng từ 5
- Bài 42: Thi online - Trạng từ 1
- Bài 43: Thi online - Trạng từ 2
- Bài 44: Thi online - Trạng từ 3
- Bài 45: Cấp so sánh
- Bài 46: Chữa bài tập cấp so sánh
- Bài 47: Đại từ 1
- Bài 48: Đại từ 2
- Bài 49: Chữa bài tập đại từ
- Bài 50: Luyện tập - Đại từ 1
- Bài 51: Luyện tập - Đại từ 2
- Bài 52: Thi online - Đại từ 1
- Bài 53: Thi online - Đại từ 2
- Bài 54: Thi online - Đại từ 3
- Bài 55: Mạo từ 1
- Bài 56: Mạo từ 2
- Bài 57: Mạo từ 3
- Bài 58: Chữa bài tập mạo từ
- Bài 59: Luyện tập - Mạo từ 1
- Bài 60: Luyện tập - Mạo từ 2
- Bài 61: Luyện tập - Mạo từ 3
- Bài 62: Luyện tập - Mạo từ 4
- Bài 63: Thi online - Mạo từ 1
- Bài 64: Thi online - Mạo từ 2
- Bài 65: Thì hiện tại tiếp diễn
- Bài 66: Thì hiện tại đơn
- Bài 67: Luyện tập - Thì của động từ 1
- Bài 68: Luyện tập - Thì của động từ 2
- Bài 69: QK đơn và QK tiếp diễn
(Nguồn: Sưu tầm)
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng