[FREE] Luận án - Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV năng khiếu chạy 400m giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu lứa tuổi 13-15

Đề tài luận án: “Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV năng khiếu chạy 400m giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu lứa tuổi 13-15”
Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao
Mã số : 62140104
Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Quỳnh Như
Khóa đào tạo: Không tập trung. Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2014.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Vũ Chung Thủy 2. GS.TS Nguyễn Đại Dương
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học TDTT
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
1. Đề tài đánh giá được thực trạng công tác tuyển chọn vận động viên chạy 400m trong giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu qua các mặt: Chỉ tiêu tuyển chọn; hình thức tuyển chọn; phương pháp tuyển chọn và kết quả tuyển chọn tại một số trung tâm và trường thể dục thể thao.
2. Đề tài xây dựng được 13 chỉ tiêu tuyển chọn thể thao cho VĐV năng khiếu chạy cự ly 400m giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu lứa tuổi 13 – 15, gồm: 5 chỉ tiêu thể lực; 02 chỉ tiêu hình thái; 4 chỉ tiêu chức năng; 02 chỉ tiêu tâm lý. Trên cơ sở các chỉ tiểu tuyển chọn đề tài xây dựng được 02 tiêu chuẩn đánh giá theo từng chỉ tiêu.
3. Đề tài đã tiến hành kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả tiêu chuẩn tuyển chọn thể thao cho VĐV năng khiếu chạy cự ly 400m lứa tuổi 13 – 15 trong 12 tháng theo các giai đoan (3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) tại 6 trung tâm huấn luyện thể thao cho thấy các chỉ tiêu tuyển chọn là phù hợp, hiệu quả tuyển chọn được nâng lên rõ rệt.
LINK TẢI:
Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng