[FREE] Luận án - Nghiên cứu phát triển các môn thể thao dân tộc cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên

Đề tài luận án: “ Nghiên cứu phát triển các môn thể thao dân tộc cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên”
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số : 62140103
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Ninh
Khóa đào tạo: Không tập trung. Từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2016.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1. PGS.TS Lê Đức Chương
2. PGS.TS Bùi Quang Hải
3. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học TDTT
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
- Đề tài đánh giá được thực trạng công tác giáo dục thể chất và tập luyện các môn thể thao dân tộc của học sinh trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên thông qua: Chương trình môn học thể dục tại các trường trung học cơ sở thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn khá tốt, nhiệt huyết và yêu nghề, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và các hoạt động thể dục thể thao trong các trường học; Đánh giá được hình thái, chức năng và tố chất thể lực của học sinh; Thực trạng đưa các môn thể thao dân tộc và chương trình giảng dạy còn nhiều hạn chế.
- Đã lựa chọn được 4 môn thể thao dân tộc: Tung còn, Kéo co, Đẩy gậy, Võ cổ truyền và nội dung học chính khóa vào phần tự chọn cho học sinh trung học cơ sở 12 tiết/năm học. Đề tài đã ứng dụng các nội dung môn học cho học sinh lớp 6 đến lớp 9 cho một số trường trung học cơ sở ở Thái Nguyên và hoạt động ngoại khoa cho học sinh. Kết quả cho thấy các môn thể thao dân tộc đã đáp ứng sự phát triển thể lực của học sinh.
LINK TẢI:
Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng