[FREE] Luận án - Nghiên cứu hệ thống các giải pháp xã hội hóa để phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam

1.Tên luận án: “Nghiên cứu hệ thống các giải pháp xã hội hóa để phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam”
2. Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
3. Mã số: 62.14.01.03
4. Họ tên NCS: NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
5. Họ tên người hướng dẫn NCS: 1. GS.TS Lê Quý Phượng
2. PGS.TS Lâm Quang Thành
6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
7. Những kết luận mới của luận án:(Nội dung về những điểm mới của luận án)
1. Thực trạng các CLB bóng đá tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam: Qua 17 năm đã có 24 CLB tham gia vào hệ thống giải vô địch quốc gia V-League. Trong đó các CLB tham gia thuộc 3 hình thức sở hữu chủ yếu là: Các CLB bóng đá chuyên nghiệp ở các địa phương; Các CLB bóng đá chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang và Các CLB bóng đá doanh nghiệp. Việc các CLB có sự chuyển đổi tên liên tục để gắn liền với thương hiệu của đơn vị tài trợ và sự ưu việt của mô hình doanh nghiệp cổ phần bóng đá là xu thế phát triển của các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.
2. Thực trạng xã hội hóa trong bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra về công tác tổ chức bóng đá chuyên nghiệp. Các nguồn thu chính của một CLB bóng đá chủ yếu nhờ vào ngân sách địa phương hay của ngành thể thao như một hình thức quảng bá địa phương. Ngoài hai nguồn thu chính này, việc khai thác thương quyền, bán vé, hay kinh doanh các sản phẩm liên quan đến đội bóng vẫn chưa được chú trọng.
Ngoài ra, qua kết quả nghiên cứu còn cho thấy được một số hạn chế chưa được giải quyết, khắc phục,... trong quá trình vận hành bóng đá chuyên nghiệp nói chung, cũng như công tác huy động các nguồn lực của xã hội trong công tác xã hội hóa để phát triển cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa được giải quyết. Vì vậy, cần có các định hướng, các giải pháp thiết thực góp phần hỗ trợ cho công tác huy động các nguồn lực của xã hội trong công tác xã hội hóa cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được hiệu quả hơn trong tương lai.
3. Qua kết quả phân tích SWOT đã xác định được 6 điểm mạnh, 09 điểm yếu, 08 cơ hội và 07 thách thức của hoạt động xã hội hóa trong bóng đá chuyên nghiệp ởViệt Nam. Dựa vào kết quả thực trạng huy động nguồn lực của xã hội trong công tác xã hội hóa bóng đá chuyên nghiệp và kết quả phân tích SWOT nghiên cứu đã xây dựng được hệ thống các giải pháp xã hội hóa để phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam bao gồmcác nhóm 02 giải pháp chiến lược và 03 nhóm giải pháp cụ thể phát triển bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam dưới góc độ xã hội hóa cụ thể như sau:
Nhóm giải pháp chiến lược bao gồm 2 nhóm giải pháp:
- Đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về hoạt động xã hội hóa trong bóng đá chuyên nghiệp bao gồm 2 giải pháp.
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phát triển hoạt động xã hội hóa trong bóng đá chuyên nghiệp bao gồm 2 giải pháp.
Nhóm giải pháp cụ thể lược bao gồm 3 nhóm giải pháp:
- Nhóm giải pháp thứ nhất: Giải pháp từng bước mở rộng thị trường bóng đá chuyên nghiệp bao gồm 3 giải pháp.
- Nhóm giải pháp thứ hai: Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn của bóng đá chuyên nghiệp bao gồm 7 giải pháp.
- Nhóm giải pháp thứ ba: Giải pháp phát triển mối liên hệ giữa CLB và các đối tác tham gia hoạt động bóng đá chuyên nghiệp bao gồm 5 giải pháp.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download           
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng