[FREE] IELTS Speaking Vocabulary theo 20 chủ đề phổ biến nhất

Bộ từ vựng được tổng hợp bởi 20 bài học mà ieltsspeaking.co.uk thực hiện. Những topic đó bao gồm:
 • Holidays
 • Relationships
 • Technology
 • Sport
 • Food
 • Education
 • Work
 • Health
 • Books and Films
 • Accommodation
 • Clothes and Fashion
 • People – Personality and Character
 • Business
 • People – Physical Appearance
 • Towns and Cities
 • Music
 • Weather
 • Shopping
 • Environment
 • Advertising
LINK TẢI:

Link dự phòng: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng