[FREE] Cambridge Vocabulary for IELTS (PDF + AUDIO)


" Vocabulary for IELTS" từ Cambridge với đa dạng từ vựng mới, phân tích theo chủ đề, các bạn dễ dàng học theo nhé. Rèn luyện bài tập tiếng Anh bao gồm cả ngữ pháp và từ vựng sẽ giúp các bạn nâng cao nền kiến thức hơn đấy.

LINK TẢI:

Ebook: Download   hoặc Download
Audio: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng