[FREE] Game PPT ôn học kì 1 tiếng anh lớp 3,4,5

Game PPT ôn học kì 1 tiếng anh lớp 3,4,5 qua 3 loại game khác nhau và 1 vòng quay chiếc nón kì diệu dùng để trả bài cũ cho lớp sĩ sổ dưới 40 bạn cực hấp dẫn.
LINK TẢI:
- Lớp 3: Download
- Lớp 4: Download

- Lớp 5: Download

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng