[FREE] Học Tiếng Anh Qua Harry Potter: The Complete Collection (1-8)

Bộ truyện tranh "Harry Potter: The Complete Collection (1-8)" bằng tiếng anh, sẽ giúp bạn đọc luyện kỹ năng tiếng anh, trao dồi các từ vững mới. Với sự lôi cuốn của truyện Harry Potter sẽ giúp chúng ta vừa học vừa đọc vừa thư giãn. 
Nội dung tiêu đề các cuốn sách như sau: 
  • 1. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 
  • 2. Harry Potter and the Chamber of Secrets 
  • 3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 
  • 4. Harry Potter and the Goblet of Fire 
  • 5. Harry Potter and the Order of the Phoenix 
  • 6. Harry Potter and the Half-Blood Prince 
  • 7. Harry Potter and the Deathly Hallows 
  • 8. Harry Potter and the Cursed Child – Parts One and Two

LINK TẢI:

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:


Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng