Tổng hợp bộ giáo trình,tài liệu đầy đủ chuyên ngành Hệ Thống Điện sử dụng trong trường Đại Học Điện Lực-

Tổng hợp bộ giáo trình,tài liệu đầy đủ chuyên ngành Hệ Thống Điện sử dụng trong trường Đại Học Điện Lực-- 
1. Lý Thyết Mạch 
http://bit.ly/2qgxxeB
2.Mạng Lưới Điện
http://bit.ly/2ps1khp
3. Cung Cấp Điện
http://bit.ly/1VXTsPS
4, Công Nghệ Sản Xuất Điện http://bit.ly/22UN2q8
5.Ngắn Mạch Và Đứt Dây Trong HTĐ
http://bit.ly/2oIFetW
6.Phần Điện Trong Nhà Máy Điện Và TBA http://bit.ly/1SEV8es
7. Quản Lý Phụ Tải (DSM)
http://bit.ly/25Auhar
8. Tin Học Ứng Dụng (Matlab Và Powerworld) http://bit.ly/1RR3QsV
9, SCADA Và Hệ Thống Thông Tin Liên Lạc http://bit.ly/1M5TbIz
P2--
1. 100 câu hỏi Hệ Thống Điện - Trịnh Quang Khải
http://bit.ly/1q95zOg
2.Tiếng Anh Chuyên Ngành Hệ Thống Điện EPU
http://bit.ly/1MGGGmS
http://bit.ly/1qmcK5C
3. Slide Ổn định Hệ Thống Điện - Nguyễn Đăng Toản
P1 http://bit.ly/1TnzmOC
P2 http://bit.ly/1TnzrBR
4. Ngắn mạch - Lã Văn Út
http://bit.ly/1qmcRhE
5. Sổ tay kỹ thuật điện
http://bit.ly/1RR4iHJ
6. Giáo Trình Môn Tự Động Hoá
http://bit.ly/1UYq7pd
7. Slide Môn Dự Báo Phụ Tải (Khoa Hệ Thống Điện)
http://bit.ly/1UYqb8n
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng