[FREE] TÀI LIỆU LUYỆN NGHE HIỂU ACTIVE LISTENING 1,2,3 CỦA CAMBRIDGE

Bộ sách luyện kỹ năng NGHE HIỂU “ACTIVE LISTENING 1,2,3” là của 2 tác giả STEVEN BROWN và DOROLYN SMITH do CAMBRIDGE xuất bản.
Đây là bộ sách luyện nghe trình độ từ Pre- Intermediate tới Upper – Intermediate rất thích hợp cho những bạn muốn luyện các kỹ năng nghe cơ bản trước khi luyện nghe IELTS. Ngoài các kỹ năng nghe cơ bản được hướng dẫn ở ACTIVE LISTING 1, các kỹ năng nghe học thuật gồm NGHETÌM ĐẠI Ý (Main Ideas), NGHE TÌM CHI TIẾT (Details) và NGHE SUY LUẬN (Inference) được rèn luyện trong ACTIVE LISTENING 2, và ACTIVE LISTENING 3.
Bộ sách phù hợp cho tự học vì có kèm theo các file âm thanh và sách giáo viên.
Hy vọng bộ sách sẽ hữu ích cho những bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe của mình từ thấp đến cao.


LINK TẢI BỘ SÁCH “ACTIVE LISTENING 1, 2 ,3”


1. ACTIVE LISTENING 01
  Sách SV + Sách GV: Download Audio File: Download
2. ACTIVE LISTENING 02
  Sách SV + Sách GV: Download
 Audio File part 01: Download
 Audio File part 02: Download
3. ACTIVE LISTENING 03
 Sách SV + Sách GV: Download
 Audio File part 01: Download
 Audio File part 02: Download

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng