[FREE] Ngữ pháp tiếng anh nâng cao - Lê Dũng

Cuốn ngữ pháp tiếng anh nâng cao của tác giả Lê Dũng được biên soạn cho học sinh phổ thông, học viên và sinh viên đã trải qua trình độ tiếng anh căn bản. Cuốn sách nằm giúp người đọc đi sâu vào những vấn đề đã học, phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến từ loại, cụm từ, mệnh đề và câu.
Sách được biên soạn thành 16 chương, trong đó 11 chương đàu giảng về từ loại, các chương sau đề cập đến vấn đề cú pháp và dưới câu.
Link tải: 
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng