[FREE] Giáo trình học phát âm English Pronuciation in use (ebook + audio)

English Pronuciation in use là một trong những bộ sách học phát âm tiếng anh hay nhất của Cambridge.
English Pronuciation in use với 3 phần bao gồm có cấp độ từ căn bản cho đến nâng cao sẽ giúp các bạn luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn nhất.

LINK TẢI:
English Pronuciation in use Elementary
English Pronuciation in use Intermediate

English Pronuciation in use Advanced

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng