[FREE] Cambridge Preliminary English Test 3 - PET 3 (EBOOK + AUDIO)

Cambridge English Preliminary Test (PET) is a qualification in English in intermediate level, corresponding to level B1 of the common framework for assessing the European Communities (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Candidates at Level B1 capable of using English to:
- Communicating in daily activities
- Read books and magazines simple
- Write about familiar topics
- Records of meetings

Textbooks PET is designed to enhance the independence of the learner, providing all the tools needed to prepare for exams, fill B1 certificate.


(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)


LINK DOWNLOAD:
EBOOK: 

AUDIO: 
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng