[FREE] Cambridge Key English Test Extra Student's Book with Answers (EBOOK + AUDIO)

Cambridge Key English Test (KET) Extra provides authentic past papers from Cambridge ESOL, plus a wealth of extra material for use in the classroom or for self-study. This title contains a useful exam overview and helpful guidance on tackling each part of each paper. A Student's Book 'without answers', a Student's Book 'with answers', an Audio CD and a Self-study Pack are also available.
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)
LINK DOWNLOAD:
EBOOK: 

AUDIO: 
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng