Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

[FREE] Cambridge Key English Test 2 Student's Book with Answers (EBOOK + AUDIO)

Cambridge Key English Test 2 Student's Book with Answers
Examination Papers from the University of Cambridge ESOL Examinations


Cambridge KET contains four complete papers for the Cambridge Key English Test from University of Cambridge ESOL Examinations. These past examination papers provide the most authentic exam preparation available. They allow candidates to familiarize themselves with the content and format of the examination and to practise useful examination techniques. The Student's Book with Answers also contains a comprehensive section of keys and recording scripts, making it suitable for self-study. The Self-Study Pack also contains the Student's Book with Answers and the Audio CD.

LINK DOWNLOAD:
EBOOK: 
AUDIO: 

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY