Trắc nghiệm và tự luận phương pháp tọa độ trong không gian

Giới thiệu:
Tác giả:Nguyễn Quốc Thịnh
Gồm có: 223 trang
Bao gồm các phương pháp giải toán trắc nghiệm và tự luận về tọa độ trong không gian, bám sát chương trình sách giáo khoa cơ bản và đề minh họa của bộ giáo dục
Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:
Phần 1: Hệ tọa độ trong không gian
Phần 2: Phương trình mặt phẳng trong không gian
Phần 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Phần 4: Bài tập ôn tập chương
Phần 5: Giải toán hình không gian bằng phương pháp tọa độ

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/16291GYkmLGsSWkPzjHCoj_B5K12pCzW0/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/16291GYkmLGsSWkPzjHCoj_B5K12pCzW0[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng