Toàn tập về quy đổi

Giới Thiệu:
Tác GIả: Đỗ Văn Khang
Gồm có: 348 trang
Cuốn sách này tập trung và khai khác rất kĩ về phương pháp Quy đổi và điểm đặt biệt là nó đã hệ thống được một cách rất bài bản và có hệ thống về phương pháp
Chương I: Bản nguyên của quy đổi
Bài 1: Lược sử về quy đổi

Bài 2: Ba vấn đề lớn của quy đổi

Chương II: Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn

Bài 3: Đưa hỗn hợp về các nguyên tố hoặc cụm nguyên tố

Bài 4: Gộp các chất có chung điểm tương đồngBài đọc thêm: phương pháp “số đếm”

Bài 5: Quy đổi peptit và các vấn đề liên quan (phần 1)

Bài 6: Quy đổi peptit và các vấn đề liên quan (phần 2)

Bài 7: Phép quy đổi tổng quát cho mọi hợp chất hữu cơ

Chương III: Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất

Bài 8: Quy đổi tác nhân oxi hóa – khử

Bài 9: Thêm nước để quy đổi este thành axit và ancolNhững định hướng về sự phát triển của quy đổi trong tương lai

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1LWe0ORxf9rbRRKyraIY4dr_jQRKyLAdI/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1LWe0ORxf9rbRRKyraIY4dr_jQRKyLAdI[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng