[PDF] 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 12 - Lê Hoành Phò

Cùng với 02 bộ sách bồi dưỡng học sinh giỏi dành cho lớp 10,11, bộ sách "10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 12" của tác giả Lê Hoành Phò là quyển thứ 3 về chủ để này được dành cho học sinh lớp 12. Cuốn sách cung cấp phương pháp học để nhằm nâng cao trình độ của các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khá giỏi sẽ có cơ hội để thử thách khả năng tư duy toán học của mình thông qua các bài chọn lọc, được bố trí theo từng chuyên đề cụ thể để các em học đến đâu chắc đến đó.
Các chuyên đề trong sách:
 • Chuyên đề 1. Tính đơn điệu và cực trị
 • Chuyên đề 2. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
 • Chuyên đề 3. Bài toán liên quan đồ thị
 • Chuyên đề 4. Hàm số mũ và logarit
 • Chuyên đề 5. Phương trình mũ và logarit
 • Chuyên đề 6.Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
 • Chuyên đề 7. Nguyên hàm hàm hữu tỉ, hàm lượng giác
 • Chuyên đề 8. Nguyên hàm hàm vô tỉ, hàm lượng giác
 • Chuyên đề 9. Ứng dụng tích phân
 • Chuyên đề 10. Số phức và ứng dụng
 • Chuyên đề 11. Phép biến hình không gian
 • Chuyên đề 12. Khối đa diện và lăng trụ
 • Chuyên đề 13. Khối tứ diện và khối chóp
 • Chuyên đề 14. Khối tròn xoay
 • Chuyên đề 15. Tọa độ không gian
 • Chuyên đề 16. Phương trình đường và mặt
 • Chuyên đề 17. Lý thuyết số
 • Chuyên đề 18. Phương trình hàm
 • Chuyên đề 19. Nghiệm của đa thức
 • Chuyên đề 20. Tổ hợp và rời rạc
 • Chuyên đề 21.Dãy sốPrevious Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng