Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số các bài toán liên quan


Giới thiệu: 

Tác giả: Tô Thị Nga 

Gồm có: 206 trang 

 Phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài hàm số và bài toán liên quan cùng các bài tập chọn lọc có lời giải chi tiết.

Nội dung: 
-Vấn đề 1. Tính đơn điệu của hàm số 
+ Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số và ứng dụng của tính đơn điệu vào việc giải một số bài toán 
+ Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu 
-Vấn đề 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
+ Dạng toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng D cho trước 
-Vấn đề 3. Cực trị hàm số 
+ Dạng toán. Sự tồn tại cực trị và các bài toán liên quan 
-Vấn đề 4. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị 
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến theo hệ số góc cho trước 
+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước
-Vấn đề 5. Tiệm cận của đường cong 
+ Dạng toán. Tìm tiệm cận của hàm số và điều kiện của tham số 
-Vấn đề 6. Khảo sát hàm số và các ứng dụng 
+ Dạng 1. Khảo sát hàm số bậc ba và ứng dụng 
+ Dạng 2. Khảo sát hàm trùng phương và các ứng dụng 
+ Dạng 3. Khảo sát hàm phân thức bậc 1 / bậc 1 và các ứng dụng 
+ Dạng 4. Khảo sát hàm phân thức bậc 2 / bậc 1 và các ứng dụng
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1jlu6RZj_x_-y7kotpB7zdZqSFVwjRS7v/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1jlu6RZj_x_-y7kotpB7zdZqSFVwjRS7v[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng