English Way 24 Volume Complete

Giới Thiệu
Tên tài liệu: English Way 24 Volume Complete
Tác giả:
Page numbers: 24 DVD
Introduce: Bộ DVD gồm 2 nội dung chính:
Phần video tình huống: Phần này là những đoan phim hay, hài hước và có cốt truyện cụ thể, giúp người xem vừa giải trí vừa học tập hiệu quả.
Phần ngữ pháp: Phần này sẽ do giáo viên bản xứ, cô Gabrielle trực tiếp hướng dẫn, phần này nhằm giúp người học hiểu được cách sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng Tiếng Anh cơ bản. Ngoài ra nó còn giúp người học hiểu được nội dung của đoạn phim trên thông qua cách giải thích và minh họa bằng hình ảnh thực tế.
English Way is a complete series of DVDs from Beginner to Advanced Level. Each lesson is composed of a sitcom and a grammar section withanative teacher. This course is designed to develop oral communication skills and build learner confidence

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/drive/folders/13NBA18HQjxoTfLHMQw_1GY77rX4AysCD[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng