[FREE] Bộ Sách Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Bản Đẹp (Tập 1 + 2) kèm Audio

Bộ sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 tập 1 và tập 2” được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.
Bộ sách được biên soạn công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh.
Bộ sách được chia thành 2 tập:
Tập 1: từ Unit 1 đến Unit 10
Tập 2: từ Unit 11 đến Unit  20
Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.
Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học gồm ba phần: Từ vựng–Ngữ âm–Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.
Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe–Nói–Đọc–Viết.
LINK TẢI:
Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 tập 1
- Ebook: Download
- Audio:

Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 tập 2
- Ebook: Download
- Audio: 


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng