720 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6

Cuốn sách "720 câu trắc nghiệm tiếng anh 6" được soạn thảo theo các chủ đề của sách giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức theo từng đơn vị bài học. Là tài liệu quý để các em tự rèn luyện nâng cao kỹ năng ngữ pháp, đọc hiểu, tích lũy từ vựng và áp dụng một các mềm dẻo vào các văn cảnh, từ đó giúp các em tự tin trong giao tiếp.

Nội dung sách 720 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 gồm các chủ đề:
 • Unit 1: Greetings
 • Unit 2: At School 
 • Unit 3: At Home
 • Unit 4: Big Or Small 
 • Unit 5: Things I Do.
 • Unit 6: Places
 • Unit 7: Your House 
 • Unit 8: Out And About 
 • Unit 9: The Body 
 • Unit 10: Staying Healthy 
 • Unit 11: What Do You Eat? 
 • Unit 12: Sports And Pastimes
 • Unit 13: Activities And The Seasons
 • Unit 14: Making Plans 
 • Unit 15: Countries 
 • Unit 16: Man And The Environment

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng