Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian -Cao Đình Tới


Giới thiệu: 

Tác giả: Cao Đình Tới 

Gồm có: 77 trang 

Đây là bộ tài liệu về Hình học không gian khái quát nhất trong chương trình THPT.

Nội dung: Gồm tất cả: 
Phần lý thuyết: 
Công thức tính thể tích các hình 
Các kiến thức về tam giác, tứ giác 
Công thức tính diện tích các hình 
Hệ thức lượng trong tam giác vuông 
Các dạng hình chóp 
Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
Các loại khối đa diện đều 
Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp 
Phần bài tập: 
Hình chóp cho trước đường cao, Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy,Hình chóp đều, Tỉ lệ thể tích, Hình chóp nâng cao, Khối đa diện, Hình nón, Hình trụ, Mặt cầu, Lăng trụ 
Phần đáp án.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1-OfCXHn4shGpSXUiuWrLBxnvSdd_DNf_/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1-OfCXHn4shGpSXUiuWrLBxnvSdd_DNf_[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng