Tổng hợp 24 đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh học 2018 - có đáp án


Giới thiệu: 

Gồm có: 145 trang 

 Trọn bộ 24 mã đề thi THPTQG 2018 môn Sinh học có kèm theo đáp án.

Nội dung:
Tổng hợp 24 mã đề thi THPT Quốc Gia 2018 bao gồm cả phần đề thi và đáp án ở cuối bộ tài liệu.
Được tổng hợp hoàn chỉnh có thể phục vụ cho việc tham khảo các dạng bài từ dễ đến khó.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1t-kZWhD9ILofI2rT7oYc5MTLF1wWdhJ5/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1t-kZWhD9ILofI2rT7oYc5MTLF1wWdhJ5[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng