Thủ Thuật Casio Giải Nhanh Trắc Nghiệm Toán 12


Cấu trúc cuốn sách gồm 5 chuyên đề được trình bày bám sát theo nội dung của cấu trúc đề thi.
Phần 1: Hàm số và bài toán liên quan 
Phần 2: Hàm số mũ và Logarit 
Phần 3: Nguyên hàm và tích phân 
Phần 4: Hình tọa độ trong không gian 
Phần 5: Số phức Ở mỗi chuyên đề gồm 2 phần :
Phần 1: Các ví dụ được thiết kế ở dạng đơn giản, giúp học sinh nhận biết được thủ thuật, nhận biết đáp án nhanh chóng. 
Phần 2: Các ví dụ ở dạng nâng cao, dạng hạn chế, lợi, hại của máy tính.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1jVLYR6_PXhpOxTbWVZ6fCohQ_BNukhRr/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1jVLYR6_PXhpOxTbWVZ6fCohQ_BNukhRr[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng