Sơ đồ chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ- Nguyễn Xuân Trường


Giới thiệu sách: 

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường 

Gồm có: 176 trang 

Sơ Đồ Và Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Quyển sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục - Đào tạo ban hành. 

Nội dung chính: 
Tổng hợp tất cả các chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ trong chương trình học THPT 
Kiến thức hóa học chủ yếu là kiến thức về sự tương tác giữa các chất xảy ra trong phản ứng hóa học và được diễn tả bằng phương trình hóa học 
Chuỗi phản ứng giúp các em ôn tập, hệ thống hóa kiến thức một cách sinh động và hiệu quả nhất. 
Chuỗi phản ứng giúp dễ nhớ, nhớ lâu bởi kiến thức được tóm tắt ngắn gọn dưới dạng các sơ đồ. 
Chuỗi phản ứng cũng giúp rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BvB15YZyw_snP76LwQKGltop1Z0Az0jw/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1BvB15YZyw_snP76LwQKGltop1Z0Az0jw[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng