Pro S Tiếng Anh Tập 2 – Cô Mai Phương


Đây là quyển sách nối tiếp Tập 1 cực kỳ thành công. Những kiến thức bổ ích trong này sẽ giúp các bạn bao trùm được lượng kiến thức khổng lồ cần cho kì thi THPT Quốc Gia .

Quyển ebook này được chia thành các chuyên đề lớn như sau: 
 + CHUYÊN ĐỀ 5: Giới từ và cụm động từ 
 + CHUYÊN ĐỀ 6: Câu điều kiện 
 + CHUYÊN ĐỀ 7: Câu chủ động, bị động 
 + CHUYÊN ĐỀ 8: Câu trực tiếp, gián tiếp 
 + CHUYÊN ĐỀ 9: Đảo ngữ 
 + CHUYÊN ĐỀ 10: Câu hỏi đuôi 
 + CHUYÊN ĐỀ 11: Giả định cách 
 + CHUYÊN ĐỀ 12: Liên từ và các dạng mệnh đề
 + CHUYÊN ĐỀ 13: Chức năng giao tiếp 
 + CHUYÊN ĐỀ 14: Số đếm, đo lường - Các quy tắc chính tả Mỗi chuyên đề không những chứa lượng kiến thức lí thuyết đầy đủ mà còn có một lượng bài tập khổng lồ giúp bạn có thể đánh bật mọi đề thi một cách dễ dàng.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1NPO2drywNnAWuyjRV9R7s6t8WvIBbvIF/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1NPO2drywNnAWuyjRV9R7s6t8WvIBbvIF/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng