Pro S Tiếng Anh tập 1


Pro S Tiếng Anh tập 1 được biên soan theo cấu trúc đề thi mới và tập trung chủ yếu vào phần ngữ pháp tiếng anh. Sách sẽ đưa ra các điểm ngữ pháp tiếng anh quan trọng, sau đó là một loạt câu hỏi trắc nghiệm để các bạn có thể nắm chắc từng phần !

Những kiến thức bổ ích trong này sẽ giúp các bạn bao trùm được lượng kiến thức khổng lồ cần cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới. Quyển ebook này được chia thành các chuyên đề lớn như sau : 
 + CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO TỪ YÀ TỪ LOẠI
 + CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TỪ LOẠI CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH 
 + CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 
 + CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG TỪ Mỗi chuyên đề không những chứa lượng kiến thức lí thuyết đầy đủ mà còn có một lượng bài tập khổng lồ giúp bạn có thể đánh bật mọi đề thi một cách dễ dàng.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12RA0YZmkSpnHqYlsrP2f0RB8JX2bEv9t/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/12RA0YZmkSpnHqYlsrP2f0RB8JX2bEv9t/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng